Klauzula informacyjna

 

 

Klauzula informacyjna

 

Informujemy, że

 

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Rogoziński prowadzący

    działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. „STOMA” Piotr Rogoziński z

    siedzibą w Bielsku-Białej (43-309) przy ul. Grzybowa 1, tel. 33 814 44 28,

    zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania

    Pani/Pana danych osobowych,

   2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji

    Pani/Pana zamówień, zleceń i umów, w których stroną jest Administrator i dotyczą

    danych osobowych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, adres

    do doręczeń, numery telefonów kontatowych, numer konta bankowego, adres e-

    mail.

   3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Panią/

    Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązujące przepisy prawa,

   4. podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji

    zamówień i zleceń, w tym zawarcia umowy. W przypadku nie podania danych

    niemożliwe jest zawarcie umowy, w tym realizacji zamówienia i zlecenia,

   5. posiada Pani/Pan prawo do:

   • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich

    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

   • przenoszenia danych,

   • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – usunięcia danych

    osobowych

                      6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym                                  profilowaniu,

                      7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów                                    określonych w pkt. 2,

                          a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie                                            obowiązującego prawa

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl